ФОРМА ВХОДУ

Головна

Про кафедру

 

 

Завідуючий кафедри:

Лисенко Віталій Пилипович

Доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

 

Кафедра створена наприкінці 1974 р. як випускова для інженерів-електромеханіків сільського господарства і розміщувалась на початку у першому навчальному корпусі на площі 63 м2. Пізніше навчальні площі кафедри були суттєво збільшені.

У 2000 році. відбулося переміщення лабораторій кафедри в 11 навчальний корпус, де вона існує і понині (її навчальні лабораторії розміщені на площі понад 400 м2).

Величезна робота проведена працівниками кафедри щодо створення сучасних лабораторій: змонтовано більше 50 лабораторних стендів для 7 спеціалізованих лабораторій, створено 4 комп'ютерних класи, об’єднаних в локальну мережу, котра є частиною комп’ютерної мережі університету з виходом до глобальної мережі Internet. Для проведення лекцій використовується медійна техніка та сучасні «платформи» дистанційного навчання.

Кафедра є випусковою для напряму підготовки «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології», магістерської спеціальності «Автоматизовані системи управління технологічними процесами» та бере участь у підготовці фахівців інженерних напрямів і спеціальностей університету, забезпечуючи дисципліни, що пов’язані з автоматизацією.

На кафедрі функціонує проблемна наукова лабораторія, де проводяться дослідження щодо створення інтелектуальних систем керування біотехнологічними об’єктами аграрного призначення, здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» і 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи».

На сьогодні на кафедрі працюють близько 30 осіб, у тому числі 5 докторів наук, поводять наукові дослідження 5 аспірантів і 1 пошукач.